Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • Kogukondlik e-otsustamise platvorm Citizen OS

  E-otsustamise platvorm võimaldab igaühel kaasa rääkida ja hääletada tingimustes, kus kõigil füüsiliselt kokku saada pole võimalik. Ühe valla elanikud. Eesti eri paigus elavad organisatsiooni nõukogu liikmed. Spontaanselt tekkinud kodanikuliikumised. Esitan ettpaneku >> arutame >> hääletame >> paneme digiallkirjad alla >> vajadusel esitame petitsioonina Riigikogule. Kümnekesi saab ka e-kirja teel, kahekümnekesi kaob juba järg ära. CitizenOS pakub lahenduse. Töö käib, vaata http://citizenos.com/

  Kuidas teha otsust, kui otsustajaid on paarkümmend või paar tuhat ja nad ei saa samasse ruumi koguneda? Võibolla isegi ei tunne nime- ja nägupidi?

  Saab valida esindajad ja lasta neil otsustada. Saab kirjutada sada tuhat miljonit e-kirja. Kindlasti on veel mõned võimalused. Aga me arvame, et infotehnoloogia areng on jõudnud sinnani, et anda otsustamise võimalus tagasi igaühele. Tagasi Kreeka foorumi mõttes. Otsedemokraatia mõttes. Ainult et enam ei pea turuplatsile kokku tulema.

  Meie lahendus on Citizen OS:

  1) Platvorm, kuhu igaüks saab lisada oma ettepaneku, kas avalikult või privaatselt. Avalik ettepanek oleks näiteks lõpetada prügiveo eest raha küsimine juhul, kui leibkond annab ära ainult korralikult sorteeritud prügi. Privaatne ettepanek oleks organisatsiooni põhikirja muudatud, kuhu saan e-posti aadressiga kutsuda ainult valitud inimesed.

  2) Platvorm, kus saab ettepanekuid arutada. Laen üles dokumendi või panen oma ettepaneku vabatekstina. Iga osaleja saab kommenteerida, pakkuda alternatiive, kohendada sõnastust. Algsest ettepanekust võib arutelu käigus lahkneda kolm või neli erinevat versiooni.

  3) Platvorm, kus saab ettepanekute üle otsustada. Saab jõuda konsensuseni. Saab teha kraadivaid vahehääletusi. Saab teksti lõike või reglemendi punkte ükshaaval läbi hääletada (mini-hääletus). Saab anda igale osalejale vetoõiguse. Saab hääletada poolt-vastu, mitmikvalikuna või muudel põhimõtetel. Saab meelde tuletada hääletuse lõpptähtaja lähenemist. Saab näha jooksvaid hääletustulemusi.

  4) Platvorm, kus saab tehtud otsused korralikult vormistada. Anonüümset kommenteerimist ja hääletamist ei ole. Iga osaleja on audentitud kas sotsiaalmeediakonto või ID-kaardi / mobiil-ID-ga. Hääletustulemustest saab nii statistilise ülevaate, graafilise kokkuvõtte kui ka kõikide hääletanute digiallkirjadega konteineri.

  5) Platvorm, kus saab jälgida tehtud otsuste edasist käekäiku. Saab teha päringuid otsuse elluviijatele. Saab ettepanekud, mis on saanud 1000 või enam digiallkirja, suunata petitsioonina edasi Riigikogusse arutamiseks ja jälgida nende kulgu.

  Eesti keeles. Vene keeles. Inglise keeles.

  E-otsedemokraatia. E-üldkoosolek. E-nõukogu koosolek. E-vallavolikogu koosolek. E-külakoosolek. Citizen OS - Sinu valik.

  Tööriista saame oma jõududega valmis. Kui me arenguideena toetust saame, aitame erinevatel otsustuskogudel võtta e-otsustamise sujuvalt ka kasutusele ehk teavitame, nõustame, aitame, testime ja kohandame, seome teiste kohalike ja riiklike süsteemidega ja toetame e-otsustamise protsessi kasutuselevõtmist Eestis.

  Osalise funktsionaalsusega töötav ja pidevalt uuenev prototüüp http://citizenos.com/
  Prototüübi valmimisel teevad koostööd Teeme Ära SA, Avatud Eesti Fond, Eesti Väitlusselts, Eesti Koostöö Kogu ning mitmed eraisikutest nõustajad ja toetajad.

  Arenguidee kirjelduse esitas: Margo Loor, margo@letsdoitworld.org

  Ekraanipilt_2015-05-08.png

  Lisa pooltargument

  Lisa vastuargument